تغییر اجتماعی و توسعه

نویسنده: آلوین ی. سو
مترجم: محمود حبیبی مظاهری
ناشر: پژوهشكده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: دوازدهم ۱۴۰۲
قیمت: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
شابك: ۱-۰۶-۵۲۸۲-۶۰۰-۹۷۸

به اشتراک گذاری این محصول

توضیحات

کتاب حاضر با رویکردی تطبیقی، سه مکتب فکری اصلی توسعه در دهه‌های اخیر یعنی مکتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. آلوین سو با عنایت به تحولات تاریخی و بررسی اندیشه‏‌های نمایندگان شاخص مکاتب نوسازی و وابستگی، این دو نحله را به دو گروه مطالعات سنتی و جدید تقسیم کرده و در نهایت پنج دیدگاه عمده پیرامون روند توسعه در جهان را فراروی مخاطبان خویش قرار می‌‏دهد. هدف کتاب نشان دادن این واقعیت است که هر سه مکتب فکری به رغم انتقادات جدی بر آنها در سال‌های پایانی قرن بیستم همچنان پویا و فعال هستند. هر سه مکتب با تامل پیرامون انتقادات و تجدید نظر و بازسازی در نگرش اولیه خود به حیاتی دوباره دست یافته‏‌اند.

 • بخش اوّل – مکتب نوسازی
  • فصل اول: منشاء و خاستگاه نوسازی
  • فصل دوم: مطالعات اولیه نوسازی
  • فصل سوم: مطالعات نوسازی جدید
 • بخش دوّم – مکتب وابستگی
  • فصل اول: منشاء و خاستگاه وابستگی
  • فصل دوم: مطالعات سنتی وابستگی
  • فصل سوم: مطالعات وابستگی جدید
 • بخش سوّم – مکتب نظام جهانی
  • فصل اول: منشاء و خاستگاه نظام جهانی
  • فصل دوم: مطالعات جهان شمول در دیدگاه نظام جهانی
  • فصل سوم: مطالعات ملی در دیدگاه نظام جهانی
  • فصل چهارم: نتیجه‌گیری

توضیحات تکمیلی

وزن 0,42 کیلوگرم