مدیریت راهبردی اطلاعات؛ امنیت ملى و فناورى اطلاعات و ارتباطات

تأليف و گردآورى: بابك اخگر و سيمئون ياتس

ترجمه: سعيد صادقى جقه و پريسا كريم‌نيا

ناشر: پژوهشكده مطالعات راهبردى

چاپ و صحافي: برتر

نوبت چاپ: اول 1399

قيمت: 640,000 ريال

شابک: 9-97-5282-600-978

خرید نسخه الکترونیک

به اشتراک گذاری این محصول

۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال

10 عدد در انبار

مقایسه

توضیحات

مدیریت بحران‏‌های مختلف و کنترل تهدیدات امنیتی با هدف صیانت از شهروندان نیازمند رویکردی پیش‌گیرانه و اطلاعات‏‌محور است. در دوره پس از ۱۱ سپتامبر، اشتیاق برای گردآوری و ضبط گسترده اطلاعات توسط سازمان‏ها و نهادهای گوناگون دولتی افزایش یافته است. این کار، در کنار دستاوردهای راهبردی و ضدتروریستی، چالش‏های جدیدی را در حوزه مدیریت اثربخش بانک‏های اطلاعاتی ایجاد کرده است. کتاب حاضر مجموعه‏‌ای استثنایی از تجربیات میدانی کارشناسان را در کنار نظریات دانشگاهی و مهارت‏‌های بخش خصوصی گرد هم آورده است تا پاسخی جامع برای چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در طراحی راهبرد امنیت ملی شهروندمحور فراهم سازد. سیاست‌گذاران، کارشناسان و دانشگاهیان شاغل یا علاقمند به حوزه امنیت ملی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی، این اثر را منبعی آگاهی‏‌بخش و ضروری خواهند یافت.

 • فصل اول: مقدمه: طراحى راهبرد در دوران جهانى شده و شبکه‌اى – بررسى
 • فصل دوم: نگهبانى دولت: پاسخ‌هاى راهبردى براى دنیاى وابستگى هاى
 • فصل سوم: دشمن در مقابل ماست و آن خود ما هستیم: تهدید خودى و چالش‌هاى
 • فصل چهارم: عصر چالش‌هاى نامتقارن؛ نسل چهارم جنگ‌هاى دریایى
 • فصل پنجم: امنیت بنادر و مرزها: نخستین و آخرین خط دفاع امنیت ملى
 • فصل ششم: اطلاع‌رسانى، درک و رفتار در مقابل ریسک به مثابه بنیادهاى امنیت ملى کارآمد
 • فصل هفتم: افزایش انعطا ف‌پذیرى عمومى در مقابل تروریسم شیمیایى، بیولوژیکى،رادیولوژیکى و هسته‌اى
 • فصل هشتم: از محله تا جهان: انتظام محله محور و امنیت ملى
 • فصل نهم: نقش رسان ههاى اجتماعى در بحران: رویکرد ک لنگر اروپایى نسبت به کاربست ارتباطات آنلاین و سیار در واکنش به بحرا نها و جستجو و نجات بازماندگان
 • فصل دهم: فناور ىهاى نوظهور و حقوق بشر: چالش مرتبط با ظرفی تهاى گسترش‌ یابنده دولت‌ها در نظارت بر شهروندان
 • فصل یازدهم: تقاضاها و نیازهاى آموزشى کاربران در برنامه‌هاى امنیتى: روش هایى براى شناخت نیازها و تسهیل ارتباطات
 • فصل دوازدهم: سیرى در مدیریت بحران: مراحل مدیریت دانش
 • فصل سیزدهم: رویکرد معناشناسانه به منطق سیاست گذارى امنیتى
 • فصل چهاردهم: پروژه آتنا: استفاده از تحلیل مفهوم براى تسهیل واکنش پاسخ‌دهندگان در وضعیت بحرانى
 • فصل پانزدهم: بهره‌گیرى از اطلاعات براى امنیت ملى
 • فصل شانزدهم: بازاندیشى در استانداردسازى به اشترا ک‌گذارى اطلاعات بین سازمانى
 • فصل هفدهم: تأمین امنیت فضاى مجازى: پاسخ‌هاى استراتژیک به عصر دیجیتال
 • فصل هجدهم: استراتژی ملى دفاع سایبرى
 • فصل نوزدهم: از تروریسم سایبرى تا عملیات پنهانى سایبرى بازیگران دولتى
 • فصل بیستم: برنامه هاى امنیت سایبرى براى مبارزه با تروریسم سایبرى
 • فصل بیست و یکم: نتیجه گیرى: امنیت ملى در جامعه شبکه‌مند

توضیحات تکمیلی

وزن 0.8 kg