ﮔﺰﯾﺪه اى از ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت؛ اﻟﺰاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻰ در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت

وﯾﺮاﺳﺘﻪ: دﯾﻮﯾﺪ س. آﻟﺒﺮﺗﺲ، داﻧﯿﻞ س. ﭘﺎپ
ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدي، رﺿﺎ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ
ﻧﺎﺷﺮ: ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى
ﭼﺎپ: ﺳﻮم 1396
ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽ: ﺑﺮﺗﺮ
ﺑﻬﺎ:150.000 رﯾﺎل
شابک: 6-73-6946-964-978

به اشتراک گذاری این محصول

۱۵۰,۰۰۰ ریال

5 عدد در انبار

مقایسه

توضیحات

اثر حاضر از آن حیث حائز اهمیت بوده و متنی تأمل برانگیز ارزیابی می‏گردد که مؤلفان برآنند تا از وضعیت امنیت در جهان مبتنی بر عملکرد سریع و فراگیر شبکه‏های ارتباطی و جریان سریع اطلاعات سخن گویند. مؤلفان با توجه به اشراف نظری که به مسایل دفاعی-امنیتی دارند، تلاش می‏کنند تا تصویری از جنگ‏های احتمالی در آینده و روش‏های مختلف مدیریت کارآمد آنها عرضه بدارند که در دستورکار کلیه دولتمردان قرار دارند. به‏زعم ایشان اگرچه وضعیت جدید در بر دارنده تهدیدات غیر قابل انکاری است، اما نمی‏توان این واقعیت را نادیده گرفت که عصر اطلاعات توانمندی‏های منحصر به فردی را نیز در اختیار انسان معاصر قرار داده است که می‏تواند در امنیت‏سازی بسیار مؤثر باشد.

توضیحات تکمیلی

وزن 0.45 kg

بررسی

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که بررسی ارسال می کند “ﮔﺰﯾﺪه اى از ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت؛ اﻟﺰاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻰ در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت”