جغرافیای‌ استراتژیک‌ خاورمیانه‌؛ پیشینه‌، مفاهیم‌ و مسائل‌ – جلد ۱

ﺗﺄﻟﯿﻒ: ﺟﻔﺮي ﮐﻤﭗ و راﺑﺮت ﻫﺎرﮐﺎوی
ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺘﯿﻦ
وﯾﺮاﺳﺘﺎر ادﺑﯽ: ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪری
ﻧﺎﺷﺮ: ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ: دوم 1395
ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽ: ﺑﺮﺗﺮ
ﻗﯿﻤﺖ: 140،000 رﯾﺎل
شابک: 2-55-6946-964-978

به اشتراک گذاری این محصول

توضیحات

کتاب حاضر شاید در نوع خود از جمله آثار برجسته‌ای باشد که در حوزه مطالعات جغرافیای استراتژیک خاورمیانه به نگارش در آمده است.نویسندگان کتاب از شخصیت‌ها و کارشناسان برجسته خاورمیـانه هسـتند که در اثر حاضـر به بررسی عناصـری می‌پردازند که بیشترین تأثیر را بر جغرافیای استراتژیک منطقه خاورمیانه بزرگ در ۱۵ سال آینده خواهند داشت. از آن جا که منطقه خاورمیانه نقش استراتژیک بسیار ژرفی در نظام جهانی کنونی دارد و در ده سال آینده وابستگی فزاینده به منابع انرژی این منطقه، تأثیر بسزایی در روابط سیاسی و اقتصادی منطقه و دیگر کشورهای جهان خواهد گذاشت، اهمیت کتاب حاضر بیش از بیش نمایان می‌گردد. بهره‌برداری و مدیریت استفاده از منابع غنی خاورمیانه مهمتر از وجود خود منابع است، از این رو مطالعه اثر حاضر می‌تواند در مدیریت استفاده از منابع برای تصمیم‌گیران کشورمان بسیار مفید و سودمند باشد.

توضیحات تکمیلی

وزن 0,425 کیلوگرم

بررسی

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که بررسی ارسال می کند “جغرافیای‌ استراتژیک‌ خاورمیانه‌؛ پیشینه‌، مفاهیم‌ و مسائل‌ – جلد ۱”