روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ – ﺟﻠﺪ دوم

ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن: رﯾﭽﺎرد ﺷﻮﻟﺘﺰ، روی ﮔﺎدﺳﻮن، ﺟﻮرج ﮐﻮﺋﯿﺴﺘﺮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺘﻘﯽﻧﮋاد

ﻧﺎﺷﺮ: اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی
ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ و ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ: ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ: ﺳﻮم 1394

ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽ: ﺑﺮﺗﺮ

ﻗﯿﻤﺖ: 140،000 رﯾﺎل
ﺷﺎﺑﮏ: 5-83-6946-964-978

به اشتراک گذاری این محصول

توضیحات

امنیت از جمله واژگان مهمی به شمار می‌آید که به‏رغم کاربرد آن، محتوا و مدلول فلسفی ـ عینی‌اش مبهم و بسیار متعدد و متنوع می‌باشد. به همین دلیل است که از آن به واژه‌ای مبهم و توسعه نیافته یاد می‌نمایند. پژوهشکد‏ۀ مطالعات راهبرد‏ی، با تقویت متون حوزۀ مطالعات امنیتی و راهبرد‏ی به مثابه یکی از اهد‏اف اصلی پژوهشکد‏ه از ابتد‏ای تأسیس تاکنون، توانسته است آثار معتبر و قابل توجهی را در این زمینه به زبان فارسی تهیه و منتشر سازد؛ به گونه‌ای که امروزه دیگر نمی‌توان مطالعات امنیتی در جمهوری اسلامی ایران را توسعه نیافته ارزیابی کرد. نویسندگان کتاب حاضر که از کارشناسان برجستۀ حوزۀ امنیت هستند، تلاش می‌کنند آخرین تحولات نظری را در این حوزه مورد بررسی قرار ‏د‏هند. این کتاب می‏تواند برای تصمیم‌‏گیران، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه بسیار سودمند باشد.

توضیحات تکمیلی

وزن 0.475 کیلوگرم

بررسی

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که بررسی ارسال می کند “روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ – ﺟﻠﺪ دوم”